Du är inte inloggad

Ålderman
Stephan Carlquist

Gillesmästare
Mikael Johansson

Gillesskrivare
Kent Kvist

Gillesskattmästare
Kristian Graah-Hagelbäck

Ersättare för bisittare
Hakon Sylvan

Arkivarie
Björn Engdahl

Granskningsman
Bo Pettersson

Granskningsman
Willard Möller

Ers. för granskn.man
Sten Kareld

Ersättare för bisittare
Konrad Ek

Nyheter


20240513
Vårgille

Vårgillet är inplanerat till den 13 maj 2024 
Separat inbjudan utsändes kring den 2 april.
Boka in datum i din agenda redan nu.

 

 Gillet Gamla Helsingborg
Bg 5022-7735 Swish 1233248382