Du är inte inloggad

Gillet Gamla Helsingborg har till ändamål att vårda och bevara minnen från gångna tiders Helsingborg. 
Med Helsingborg förstås gamla staden med inkorporerade områden. 
Gillet består av aktiva medlemmar, stödjande medlemmar och hedersledamöter.

Nyheter


20240513
Vårgille

Vårgillet är inplanerat till den 13 maj 2024 
Separat inbjudan utsändes kring den 2 april.
Boka in datum i din agenda redan nu.

 

 Gillet Gamla Helsingborg
Bg 5022-7735 Swish 1233248382