Du är inte inloggad

Gillet Gamla Helsingborg har till ändamål att vårda och bevara minnen från gångna tiders Helsingborg. 
Med Helsingborg förstås gamla staden med inkorporerade områden. 
Gillet består av aktiva medlemmar, stödjande medlemmar och hedersledamöter.

Nyheter


20230131
Gillen 2023

Gåsagillet är inplanerat till lördagen den 11 november 2023.

I samband med Gåsen firar Gillet 95 års jubileum.

Medlem med sällskap kommer att bjudas in.

I början av oktober utsändes separat inbjudan till medlemmarna.Gillet Gamla Helsingborg
Bg 5022-7735 Swish 1233248382