Du är inte inloggad

Gillet Gamla Helsingborg har till ändamål att vårda och bevara minnen från gångna tiders Helsingborg. 
Med Helsingborg förstås gamla staden med inkorporerade områden. 
Gillet består av aktiva medlemmar, stödjande medlemmar och hedersledamöter.

Nyheter


20230131
Gillen 2023

Vågillet är inplanerat till måndagen den 8 maj 2023.

Gåsagillet är inplanerat till lördagen den 11 november 2023.
I samband med Gåsen firar Gillet 95 års jubileum. Medlem med dam kommer att bjudas in.

Cirka en månad innan varje gillessammankomst utsändes separat inbjudan till medlemmarna.Gillet Gamla Helsingborg
Bg 5022-7735 Swish 1233248382