Du är inte inloggad

Gillet Gamla Helsingborg har till ändamål att vårda och bevara minnen från gångna tiders Helsingborg. 
Med Helsingborg förstås gamla staden med inkorporerade områden. 
Gillet består av aktiva medlemmar, stödjande medlemmar och hedersledamöter.

Nyheter


20231206
God Jul
Samtliga Gillesbröder önskas en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år!


Gillet Gamla Helsingborg
Bg 5022-7735 Swish 1233248382