Ålderman
Stephan Carlquist


Skattmästare
Kristian Graah-HagelbäckGillesmästare
Mikael JohanssonGillesskrivare
Kaj StenbergArkivarie
Björn Engdahl
Ersättare för Bisittare
Kent KvistErsättare för Bisittare
Konrad Ek
Granskningsman
Bo PetterssonGranskningsman
Willard Möller
Ersättare för Granskningsmän
Sten Kareld