Ålderman
Stephan Carlquist


Skattmästare
Kristian Graah-HagelbäckGillesmästare
Mikael JohanssonGillesskrivare
Kent KvistArkivarie
Björn Engdahl
Ersättare för Bisittare
Hakon SylvanErsättare för Bisittare
Konrad Ek
Granskningsman
Bo PetterssonGranskningsman
Willard Möller
Ersättare för Granskningsmän
Sten Kareld