Allmän information och länkar

Länk till Gossis hemsida

Helsingborgs gamla rådhus.
Platsen för skulpturens placering är där råd
huset var placerat på Stortorget fram till att det revs. Det nya Rådhuset invigdes 1897.
Skulpturen avtäcktes och invigdes den 24 augusti 2010 av kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson
Skulpturen är gjord av Tomas Nordbäck och är en gåva av Gillet Gamla Helsingborg. Projektet möjliggjordes genom generöst
ekonomiskt bistånd av gillesbrodern Stephan Clarkson.
 
Titta på Jan-Erik Hylléns bildspel om Gamla Helsingborg

Åldermannen Bengt Lindskog invigningstalade vid Rosita Wärrings boksläpp på Skolmuseet den 16 februari 2018. "Skog, Sol och sköna bad"