Gåvor och Bidrag

Gillet Gamla Helsingborg har genom gåvor och bidrag
på olika sätt sökt hedra hemstaden.

 

 

Stadsflaggan överlämnades 1937. Hissad första gången på Rådhuset den 2 jan. 1938 (Stadsfullmäktige 75 år).

 

1937
 

Kalkstensepitafium över Buxtehude efter ritningar av G.W. Widmark. Skänkt av Gillet Gamla Helsingborg till Mariakyrkan. Avtäckt den 18 januari 1944.

1944
  Gravhällen vid Mariakyrkan, 1 augusti 1951

1951

 

 

Stadsfullmäktiges ordförandekedja, överlämnad i samband med firandet av stadens 900-årsjubileum 1985.

1985
 

Minnessten på Pestkyrkogården i Slottshagen 1994.

1994

Glasmålningar i Rådhuset i samband med dess
100-årsjubileum 1997.

1997
 

Medeltida stadsmodell på Stortorget 2006.

2006

Bronsmodell av Dominikanerkonventet S:t Nicolai, vid Gossläroverket(Nicolaiskolan).

Initiativtagare Bengt Lindskog
Konstnär Tomas Nordbäck

 2009
 

Helsingborgs gamla rådhus.
Platsen för skulpturens placering är där rådhuset var placerat på Stortorget.
Invigd 24 augusti 2010 .
Konstnär: Tomas Nordbäck
Projektet möjliggjordes genom generöst ekonomiskt bistånd av gillesbrodern Stephan Clarkson.

2010